SOFTVERSKI INŽINJERING

Glavni cilj studija Softverski Inžinjering na Fakultetu Inžinjerstva i Prirodnih Nauka je baziran na usvajanju opštih i specifičnih znanja u domenu softverskog inžinjeringa. Namjera koja stoji iza pokretanja ovog studijskog programa je razvoj znanja, vještina, metoda, alata i procedura koje omogućuju kreatorima softvera da razvijaju pouzdane softvere raznovrsnih primjena. Pouzdan softver funkcionira prema ustanovljenim specifikacijama koje su podložne promjenama u svim fazama razvojnog ciklusa jednog softvera. Softverski inžinjering je oblik inžinjerstva gdje se primjenjuju principi kompjuterskih nauka i matematike zbog ostvarivanja ekonomski isplativih softverskih rješenja. Softverska rješenja su postala neizostavljiva komponenta svakog procesa donošenja poslovnih odluka, osnova naučno-istraživačkog rada, te inžinjerskog pristupa rješavanju problema iz industrijske prakse.

Motiv za organizaciju studija Softverskog inžinjeringa leži u činjenici da živimo u periodu automatizacije, intenzivnog razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, ali i vremenu s sveprisutnim izazovom i potrebom za „softverom velike kvalitete, po manjoj cijeni“.  Plan i program Softverskog inžinjeringa je osmišljen u skladu sa obrazovnim sistemom Bolonje i sistemom profesionalnih kvalifikacija prihvacenih u Bosni i Hercegovini. Kroz veliku ponudu izbornih predmeta, studenti ovog prgrama imaju mogućnost da se upoznaju i sa ostalim naučnim poljima aktivnim na IUS-u, što omogucava vecu fleksibilnost i raznovrsnost oblikovanja studija. Međunarodni aspekt, što prvenstveno ima za značenje izvođenje nastave na engleskom jeziku, kao i moderni studijski pristup usklađen s domaćim i stranim kriterijima, kao sto su jasno definirani rezultati i ishodi obrazovanja, je ono što čini studij Softverskog inžinjeringa različitim i jedinstvenim.

U skladu s gore spomenutim činjenicama, ponuđena su dva ciklusa studija za Softverski inžinjering:

  • I  Ciklus (title: Bachelor – Inžinjer Softverskog Inžinjeringa)
  • II Ciklus (title: Master – Diplomirani Inžinjer Softverskog Inžinjeringa)

PRILIKE I ZAPOSLENJE

Studenti koji završe oba ciklusa (I i II) Softverskog inžinjeringa osposobljeni su da rade u privatnim i javnim sektorima kao inžinjeri u područjima IT-ja, telekomunikacija, elektro-tehničkim kompanijama, itd., kao i da doprinose u ostalim aktivnostima IT odjela firmi. Sveobuhvatna analiza provedena u međunarodnom okviru, kao i parcijalne analize provedene od strane pojedinaca jasno pokazuju da je zanimanje Softverski Inžinjer na vrhu liste prioriteta na prostorima gdje nedostatak ovog obrazovanog kadra za sobom povlači i usporavanje procesa razvoja društva u smislu informaticke pismenosti, razvoja informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija, te pametnih softverskih rješenja.